Renault ZOE

nazwa

Wykonanie

Ten post nie ma zbyt wiele wspólnego z jedzeniem – opisałam w nim samochód, który wygrałam (na 30 dni, ale zawsze) w konkursie Renault ZOE Food Design.
This post is not gonna have much in common with food – it’s gonna be about a car that I’ve won (for 30 days only, but still) in Renault ZOE Food Design competition.
Najbardziej podoba mi się w nim to, że jest w pełni elektryczny – nie jest to hybryda, nie potrzebuje paliwa, by jechać. Dzięki temu nie „pachnie” jak „tradycyjny” samochód. Niestety bateria zamiast baku paliwa ma też swoje wady… Moim zdaniem, rzecz, która powinna być w przyszłości poprawiona w pierwszej kolejności to dystans, jaki może pokonać ZOE bez doładowywania – jeśli jeździsz ostrożnie, z włączonym „ECO mode”, bez szaleńczych pościgów po mieście, baterii wystarczy na około… 150km. Jest to dość ciężkie, ponieważ na wyłączonej opcji eco, ma niesamowite przyspieszenie i objeżdża KAŻDY samochód na światłach ;) Miałam wielkie szczęście, że mam na osiedlu ładowarkę (jedną z może 10 w Warszawie…). Oczywiście istnieje też opcja ładowania ze zwykłego gniazdka, ale wydaje mi się, że lepiej się sprawdza, jeśli ktoś mieszka w domu. I to tak naprawdę jedyna wada, jaką znalazłam :) Oczywiście oprócz ceny…
My favorite thing about this car is that it’s full electric – it’s not a hybrid, doesn’t need fuel to go. Thanks to that it doesn’t smell in the way „regular” cars do. Battery instead of fuel tank unfortunately has some flaws. To me, thing that should be upgraded in the future is how far this car can go – if you drive carefully, on ECO mode, without crazy races around the city, it’ll last for about… 150km. I was very fortunate, because I have charger near the place I live (one of maybe 10 that you can find in Warsaw..). Of course there is option to charge from the socket at home, but I think it works best if you have a house. That’s pretty much the only downfall I’ve found :) except the price…
Któregoś dnia gdy ładowałam ZOE, pojawił się chłopak… w elektrycznym samochodzie :D Nie pamiętam modelu, ale opowiadał, że zrobił instalację elektryczną sam kilka lat wcześniej. Niewiarygodne jest to, że podjechaliśmy naładować baterie w tym samym czasie! Do tego ZOE potrzebuje do pełnego naładowania (od 30%) tylko około godziny!
One day, when I was charging ZOE, a guy came with… an electric car :D I don’t remember what car he had, but he said that the electrical installation was made by him a few years back. Unbelievable is that we came to charge the batteries at the same time! And it takes ZOE to fully charge (from 30%) only about an hour!
Muszę się do czegoś przyznać – nie miałam prawa jazdy gdy wygrałam w konkursie Renault ZOE Food Design. Ale skoro mi się to udało uznałam, że czas wybrać się na egzamin. I udało się! Na początku miałam pewne obawy jeżdżąc nie swoim samochodem. I jeżdżąc bez nikogo na siedzeniu pasażera. Jednak już po kilku minutach za kółkiem zaczęłam się dobrze bawić :D Automatyczna skrzynia biegów to błogosławieństwo :) A tak serio – ZOE jest fantastyczne. Jest bardzo ciche – po włączeniu praktycznie go nie słychać (wydaje dźwięk podobny do nowoczesnego tramwaju). Można sprawić, że nawet ten dźwięk zniknie, gdy naciśniemy odpowiedni guzik. Oczywiście jak samochód nie wydaje dźwięków, kierowca musi dużo bardziej uważać na pieszych, żeby nikt nie wszedł mu prosto pod koła. Mówię serio – jeśli nie słychać, że coś jedzie, mnóstwo ludzi nie patrzy na drogę.
I have to make a confession – I didn’t have driving license when I won in Renault ZOE Food Design competition. But when I did, I’ve thought that it’s perfect opportunity to get it. And I did! First I was a bit affraid to drive car that isn’t mine. And drive by myself, without anybody on the passenger’s sit. But after few minutes behind the wheel I’ve started to feel awesome :D Automatic gear box is a blessing ;) But seriously – ZOE is pretty amazing. It is very quiet – when you turn it on it makes almost no sound (something like „new generation” tram). And you can even make it more quiet by clicking one button. Of course when a car makes no sound, driver has to keep more attention, so nobody go straight in front of his car. I’m serious – people doesn’t look if they don’t hear the car.
Kolejną ciekawostką jest to, co samochód jest w stanie opisać podczas jazdy – nie tylko powie, czy styl jazdy kierowcy jest ekologiczny, zbada również jakość powietrza na zewnątrz. Fajny bajer, co? ;)
The other fun thing is what car tells you about the way you drive – not only it’ll show if your driving style is eco, you can also learn about the quality of the air outside. Pretty awesome huh?
Prawdopodobnie powinnam od tego zacząć – wnętrze jest bardzo przyjemne. Jasne wykończenie sprawia, że wydaje się większe. Siedzenia są BARDZO wygodne, wszystko jest dobrze wykonane. Moim zdaniem niebieskie podświetlenie wygląda fantastycznie.
I probably should start from it – the interior is really nice. It’s light, what makes it bigger. Seats are VERY comfortable, everything is well made. I think that the blue interior light looks very pretty.
Jednak moim ulubionym elementem jest to ;) :
But my favorite part is this ;) :
Jak możecie sobie wyobrazić, nie mam zbyt dużego doświadczenia w prowadzeniu samochodu. Ale po jeżdżeniu ZOE przez 3 tygodnie było mi bardzo smutno, gdy musiałam je oddać.. Było mi w nim bardzo wygodnie, nadawało się idealnie do jazdy po mieście. Tak jak powiedziałam na początku – jedyną wadą jest to 150km…. Prawie 100.000zł (w najwyższej wersji) za samochód, którym niebardzo możesz wyjechać za miasto, to trochę dużo. ALE – jeśli dystans byłby dwukrotnie wyższy, sieć stacji ładowania bardziej rozwinięta i miałabym wolne 100.000zł rozważyłabym jego zakup. Ponieważ to bardzo przyjemny samochód. Jeśli ktoś by mi go wypożyczył i opłacał ewentualny serwis, wzięłabym go nawet z obecnym zasięgiem ;)
As you can imagine, I don’t have big experience with driving cars. But after driving ZOE for three weeks I was really sad, I had to give it back. It was very comfortable, perfect to drive around the city. As I said at the beggining – the only downfall is that 150km… Paying almost 100.000 PLN (in the highest version), for a car that you can’t drive outside your town is a bit much. BUT – if the distance was two times longer, there was more charging stations and I had those 100.000 PLN I would consider buying it. Because it is really nice car. If someone lend it to me and pay for service, I would take it even with 150km ;)
Nie mogę się powstrzymać i nie wrzucić na koniec tego zdjęcia ;) Mistrzyni parkowania to ja ;D Czysta perfekcja ;)
I can’t help myself and just have to post this picture ;) I’m this good in parking cars ;D Pure perfection ;)
Źródło:http://sweetworldofs.pl/2014/11/19/renault-zoe